Akademik Personel BUS

İŞLETME BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Alev KATRİNLİ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Doç.Dr. Ulaş ÇAKAR
Yard.Doç.Dr. Gökhan KARAGONLAR
Yard.Doç.Dr. Engin Bağış ÖZTÜRK
Yard.Doç.Dr. Selcen KILIÇASLAN GÖKOĞLU
Instructor Şenol SÖNMEZ
Araş.Gör. Sevgi EMİRZA
Instructor Meltem KOLDAY

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof.Dr. M. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Pınar EVRİM MANDACI
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Doç.Dr. Çağnur BALSARI
Doç.Dr. Ali Fatih DALKILIÇ
Yard.Doç.Dr. Habil GÖKMEN
Yard.Doç.Dr. Efe Çağlar ÇAĞLI
Araş.Gör. Melissa Nihal CAGLE

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
Prof.Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU
Doç.Dr. Burcu İLTER
Doç.Dr. Bilge AYKOL
Doç.Dr. Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Yard.Doç.Dr. Banu ATREK
Yard.Doç.Dr. Sümeyra DUMAN KURT
Araş.Gör. İlayda İPEK

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ
Araş.Gör. Nüket Evrim AYDINER
Araş.Gör. Gönenç DEMİR

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Doç.Dr. Sabri ERDEM
Yard.Doç.Dr. Ferkan KAPLANSEREN
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
Yard.Doç.Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ
Öğr.Gör. Joshua David COWLEY
Araş.Gör. Ayhan Fuat ÇELİK
Araş.Gör. Mehmet ÇAĞLIYANGİL