Akademik Personel IRE

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Prof. Dr.Z. Nilüfer KARACASULU
Prof. Dr. Gül M. KURTOĞLU
Doç.Dr. Müge AKNUR
Yard.Doç.Dr.. Sevilay Z. AKSOY
Araş.Gör.Dr. Sevgi ÇİLİNGİR
Yard.Doç.Dr. İrem AŞKAR KARAKIR
Yard.Doç.Dr. Zühal ÜNALP ÇEPEL
Araş.Gör. Tuğcan DURMUŞLAR
Araş.Gör. Seray KILIÇ
seray.kilic@deu.edu.tr

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Doç.Dr. A. Şevket OVALI
Yard.Doç.Dr. İlkim ÖZDİKMENLİ ÇELİKOĞLU
Yard.Doç.Dr. İbrahim SAYLAN
Ara.Gör. Sinem ABKA

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Deniz KIZILSÜMER ÖZER
Assoc.Prof. Pınar KARACAN

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Gözde KAYA

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararasi İlişkiler Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Elif UZGÖREN
Araş.Gör. Fulya AKGÜL
fulya.akgul@deu.edu.tr
Araş.Gör. Önder CANVEREN
onder.canveren@deu.edu.tr