Bölüm Başkanlığı IRE


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI

Prof.Dr. Gül M.ESKİŞAR

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Doç.Dr. Müge AKNUR

Yrd.Doç. Dr. İbrahim SAYLAN

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Nilüfer KARACASULU

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 

Doç.Dr. Ali Şevket OVALI

DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI  

Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER ÖZER

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI  

Doç. Dr. Pınar KARACAN

AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ali Şevket OVALI

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Muazzez GİRGİN

Özgür YELEKÇİ