Bölüm Başkanlığı IRE


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr.Üyesi İrem AŞKAR KARAKIR

 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Nilüfer KARACASULU

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 

Dr. Öğr.Üyesi İlkim Özdikmenli Çelikoğlu

DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Pınar KARACAN

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Pınar KARACAN (Tedviren)

AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Dr.Öğr.Üyesi Elif UZGÖREN

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Muazzez GİRGİN

Özgür YELEKÇİ