Bölüm Hakkında IRE

BÖLÜM HAKKINDA

1992 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve siyasi gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, ilk üç yıl uluslararası ilişkiler programının temel derslerini almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası hukuk ve Avrupa çalışmaları gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptir. Ayrıca, iletişim ve bilgisayar becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrencilerimiz pek çok ülkedeki siyasi olayları uluslararası ilişkiler disiplininin ana yöntemlerini kullanarak, karşılaştırma yapıp, genelleştirme imkanı veren eleştirel ve analitik beceriler geliştirebilmektedirler.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün lisans programının yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki ders programımız uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve görgül yaklaşımları birleştirmektedir. Derslerimiz öğrencilerimizin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi, sorgulayarak ve eleştirel düşünebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.Bölümde tam zamanlı istihdam edilen 19 akademik personel bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü doçent, 5’i yardımcı doçent, 2’si öğretim görevlisi ve 8’i araştırma görevlisidir. Son bir kaç yılda, bölüm öğretim üyeleri Jean Monnet, British Academy ve ve YÖK’ün araştırma bursları kazanmışlardır.

Mezunların İş Alanları

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çok farklı iş olanaklarına sahiptir. Özel sektörde bankalar, denetim şirketleri ve dış ticaret faaliyetleri olan işletmelerde mali uzmanlık, satış ve pazarlama ile insan kaynakları gibi alanlarda; telekomünikasyon ve medyada çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, çeşitli devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde AB uzmanı veya dış ticaret uzmanı olan mezunlarımız da vardır. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız, yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmektedirler. Bunlardan bazıları, özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadırlar.