Bölüm Başkanlığı BUS

İŞLETME BÖLÜM BAŞKAN

Prof. Dr. Banu DURUKAN SALI

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Doç.Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömür ÖZMEN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof.  Dr. Banu DURUKAN SALI

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Burcu İLTER

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.Ayşegül KÖKKILINÇ

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabri ERDEM

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Muazzez GİRGİN

Özgür YELEKÇİ