Bölüm Başkanlığı TMT


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANI

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Özgür Devrim YILMAZ

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı 

Prof.Dr. Burcu Selin YILMAZ

Yiyecek-İçecek Yönetimi Anabilim Dalı 

Doç. Dr.  Işıl Özgen (Tedviren)

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Muazzez GİRGİN

Özgür YELEKÇİ