Bölüm Başkanlığı IRE


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKAN VEKİLİ

Prof.Dr. Çağnur BALSARI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Dr.Öğretim Üyesi Zuhal ÜNALP ÇEPEL

 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

 

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Pınar KARACAN

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ANABİLİM DALI  

Prof. Dr. Pınar KARACAN (Tedviren)

AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Sevilay AKSOY

BÖLÜM SEKRETERLERİ

Muazzez GİRGİN

Özgür YELEKÇİ