Uzmanlık ve Yandal Programları


Öğrencilerimiz okudukları bölüme bağlı olarak belirli bir alanda bir alanda uzmanlaşmayı düşünebilirler. Bu amaçla bir uzmanlık (major) veya yandal (minor) programını takip etmeleri için almaları gereken derslere ilişkin detaylara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

İşletme Bölümü Lisans Uzmanlık ve Yandal Programları

İktisat Bölümü Lisans Uzmanlık ve Yandal Programları

Uluslararası İlişkiler  Bölümü Lisans Uzmanlık ve Yandal Programları

Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Uzmanlık ve Yandal Programları

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Lisans Uzmanlık ve Yandal Programları