Dekanlık

Prof.Dr. Yasemin ARBAK
DEKAN
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
DEKAN YARDIMCISI
Muharrem ÖZDEMİR
FAKÜLTE SEKRETERİ