Programlarımız


PROGRAMLARIMIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans, Doktora düzeyinde yürütmekte olduğu geniş program yelpazesi ile aday öğrencilere farklı kariyer olanakları sağlamaktadır.

      İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans programlarının yanı sıra, Çift Anadal Programları, Uluslararası İşletmecilik, Muhasebe, Girişimcilik, Genel İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Destinasyon Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Uluslararası Otel İşletmeciliği Yandal Programları ile farklı bölüm ve birim lisans öğrencilerine kariyer opsiyonlarını çeşitlendirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır.Lisansüstü eğitim çerçevesinde İşletme Yönetimi,  Finansman Yönetimi, Anlaşmazlık Çözümü, Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları,   Turizm İşletmeciliği, Dış Ticaret Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızın yanı sıra, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Turizm İşletmeciliği Doktora programları gerek akademik kariyer yapmak gerekse kariyerlerinde ilerlemeyi planlayan diğer çalışan ve yöneticilere İngilizce eğitim görme olanağı sağlayarak görerek gerek akademik kariyer yapmak isteyen gerekse kendini geliştirmek isteyen çalışan ve yöneticilere İngilizce eğitim görme olanağı vermektedir.