Dekanlık

Prof.Dr. Çağnur BALSARI
Dekan V.
Özgeçmiş
Prof.Dr. Banu DURUKAN SALI
DEKAN YARDIMCISI
Özgeçmiş
Aysun TEKİN
FAKÜLTE SEKRETERİ VEKİLİ