Dekanlık

Prof.Dr. Çağnur BALSARI
Dekan
Özgeçmiş
Prof.Dr. Banu DURUKAN SALI
DEKAN YARDIMCISI
Özgeçmiş
GÖNENÇ DEMİR
DEKAN YARDIMCISI
Aysun TEKİN
FAKÜLTE SEKRETERİ VEKİLİ