Bölüm Hakkında IBS


BÖLÜM HAKKINDA

 …İpek Yolunu bilgiyle geleceğe taşıyoruz…

Twitter       Facebook

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2008 yılında İşletme Fakültesi bünyesinde kurularak aynı yıl öğretime başlamıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağına da sahiptir. Bu çerçevede, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, öğrencilerine uluslararası işletmelerdeki kariyerlerinde yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan uluslararası arenada, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurarak çözüm önerileri üretebilmek ve stratejiler geliştirebilmek amacıyla yönetim ve organizasyon, ekonomi, finans, pazarlama, muhasebe, hukuk, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi disiplinlerarası alanlarda kuramsal ve uygulamaya yönelik lisans ve lisansüstü öğretim olanakları sunmaktadır.

Mezunların İş Alanları

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, bankacılık ve finansla ilgili kamu kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.

SLOGANIMIZ

Yüzyıllar boyunca kıtaları, kültürleri, medeniyetleri dış ticaret yoluyla buluşturan, ticari ve siyasi ilişkilerde belirleyici rol oynayan İpek Yolu, Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının oluşturduğu tarihsel bir ulaşım ve iletişim ağını ifade eder. Türkiye tüm bölgeleriyle İpek Yolu’nun temel parçalarından birini oluşturmaktadır ve halen Asya ve Avrupa arasındaki birleştirici rolünü devam ettirmektedir. Her ne kadar İpek Yolu adını Çin kökenli ipek ticaretinden alsa da, bu yol üzerinde altın ve fildişinden egzotik hayvanlara, düşünce akımlarına, dinlere, felsefelere hatta çeşitli teknolojilere kadar hemen herşey Doğu-Batı arasında taşınmıştır.

Küreselleşme deneyiminin geçmişteki uzantısını oluşturan İpek yolu, yüzyılların birikimiyle bizim sloganımıza da ilham kaynağı olmuştur. Bu doğrultuda amacımız, uluslararası işletmecilik ve ticaret alanına, profesyoneller, girişimciler ve akademisyenler yetiştirerek katkıda bulunmak ve ipek yolunu gelecek yüzyıllara bilgiyle taşımaktır.

 

…İpek Yolunu bilgiyle geleceğe taşıyoruz…