Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nin vizyonu, benimsediği eğitim anlayışı ve değer yaratan çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve önde gelen kurumlardan biri olmaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nin misyonu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda evrensel değerlerin ve bilimin ışığında bireyin ve toplumun potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine yönelik değer yaratacak eğitim ve araştırmalar yoluyla topluma katkıda bulunmaktır. degerlerimiz