Bölüm Hakkında İşletme

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1992 yılında İşletme Fakültesi’nin kurulmasının ardından, fakültedeki ilk bölüm olarak yerini almıştır. İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Muhasebe ve Finansman disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir alandır. Bu farklı alanların bileşimi ile, bölüm işletme alanında başarılı olabilmek için gereken altyapıyı sağlamaktadır. Bölüm, fakültenin kurucularını da içeren deneyimli, kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle çalışır. Bölümün amacı kaliteli bir eğitim sunmaktır. Bunun için akademisyenerimiz kendilerini sürekli geliştirir ve yenilerler. Bunun yanısıra, İşletme Bölümü, derslerinde örnek olay analizleri, tartışmalar ve grup sunumlarına ağırlık vererek, öğrencilerinin, analitik yetkinliklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. İşletme mezunları için mükemmel iş fırsatları bulunmaktadır.

Mezunların İş Alanları

İşletme Bölümümüzden mezun olan öğrenciler farklı endüstriyel sektörlerin işverenleri tarafından ilgiyle izlenmekte ve bu öğrencilerimizin pek çoğu (yaklaşık %90 oranında) okuldaki son dönemlerinde iş teklifleri almaktadır. Mezunlarımız özellikle hizmet sektöründe, örneğin, finansal denetim; bankacılık; marka yönetimi; satış yönetimi; pazarlama; insan kaynakları; finansal kontrol ve bütçeleme; iş planlama; tedarik; ihracat ve yurtdışı operasyonları; lojistik benzeri alanlarda etkili olmaktadır. Mezunlarımız, özel sektördeki şirketlerin yanısıra, çeşitli bakanlıklar gibi kamu kurumlarında ve Birleşmiş Milletler gibi bağımsız uluslararası kuruluşlarda da kariyer fırsatlarına sahip olabilmektedirler. Son yıllarda mezunlarımızın istihdam edildiği önemli endüstriyel kuruluşlara yönelik örnekler aşağıda listelenmiştir: PwC Swarovski Microsoft KPMG Bosch and Siemens Home Appliances Group (BSH) Hugo Boss Türkiye İş Bankası Efes Beverage Group Borusan Türkiye Ekonomi Bankası İnci Holding Ege Palas Business Hotel Coca-Cola Company Philip Morris International Kordsa Global Nike Ferrero Mediterranean Shipping Company Koçtaş Wyndham Inditex Paşabahçe