Kurullar

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Çağnur BALSARI
DEKAN V.
Prof.Dr. Yeşim KUŞTEPELİ
Prof.Dr. Yeşim ÜÇDOĞRUK GÜREL
Prof.Dr. Burcu İLTER
Doç.Dr. İ.Alper ARISOY
Doç.Dr. Ö.Devrim YILMAZ
Dr. Öğr.Üyesi Elif UZGÖREN

FAKÜLTE KURULU

Prof.Dr. Çağnur BALSARI
DEKAN V.
Prof.Dr. Ömür TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Mustafa Erdem ÖZGÜR
Prof.Dr. Ebru GÜNLÜ
Prof.Dr. Berna KIRKULAK ULUDAĞ
Prof.Dr.A.Fatih DALKILIÇ
Fakülte Kurulu Üyeliği
Doç.Dr. İ.Alper ARISOY
Doç.Dr. A.Şevket OVALI
Dr. Öğr.Üyesi Engin Bağış ÖZTÜRK