Formlar-öğrenci

FORMLAR

 

Vize Mazeret Sınavı Dilekçesi

Zorunlu Staj Başvuru Formu

Staj Dosyası Teslim Dilekçesi

Staj Dosyası Alım Tercih Dilekçesi

Not İtiraz Dilekçesi

İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu

Tek Ders Dilekçesi

Mezuniyete Hak Kazanmış Öğrencilerin Geçici Mezuniyet Belgesi Başvuru Formu

Harç İade Başvurusu Dilekçe ve Form

Uzmanlık Alanı Beyan Formu

Yandal Başvuru Formu

Ders Ekle/Sil Formu

Üst Yarıyıldan Ders Seçme Formu

Fundamental Informations Technology Dersi Muafiyet Sınavı Dilekçesi

Yaz Okulu Dilekçeleri

Yaz Okulundan Farklı Üniversitelerden Ders Alacaklar İçin Dilekçeler

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Erasmus+Learning Agreement for Studies (LAS)

Erasmus+ Traineeship Agreement (LAT)

Değişim Öğrencisi Ders Tanınma Süreci

Değişim Öğrencisi Staj Tanınma Süreci

DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇELERİ
DEĞİŞİME GİTMEDEN ÖNCE :
A1: Öğrencilik Haklarının Saklı Tutulması için Dilekçe
A2: Ders / Staj Tanınması için Dilekçe

DEĞİŞİM SIRASINDA:
A3: Ders / Staj Değişikliğinin ile ilgili Dilekçe

DEĞİŞİMDEN DÖNDÜKTEN SONRA:
A4: Ders / Staj Tanınmasının Sağlanması için Dilekçe