Akademik Personel BUS

İŞLETME BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Alev KATRİNLİ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Emekli
Doç.Dr. Ulaş ÇAKAR
Doç.Dr. Gökhan KARAGONLAR
Dr.Öğr.Üyesi Engin Bağış ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Üyesi Selcen KILIÇASLAN GÖKOĞLU
Instructor Şenol SÖNMEZ
Araş.Gör. Sevgi EMİRZA
Instructor Meltem KOLDAY

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof.Dr. M. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Pınar EVRİM MANDACI
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Çağnur BALSARI
Prof.Dr. Ali Fatih DALKILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Habil GÖKMEN
Dr.Öğr.Üyesi Efe Çağlar ÇAĞLI
Araş.Gör. Dr.Melissa Nihal CAGLE
Araş.Gör Elif KORKMAZ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
Prof.Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU
Emekli
Prof.Dr. Burcu İLTER
Doç.Dr. Bilge AYKOL
Doç.Dr. Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Doç.Dr. Banu DEMİREL
Dr.Öğr.Üyesi Sümeyra DUMAN
Araş.Gör. Dr.İlayda İPEK
Araş.Gör Kevser YILMAZ
Araş.Gör. Elif ÇİRKİN

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Gönenç DEMİR
Araş.Gör.Dr. Nüket Evrim KARATURP

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof.Dr. Sabri ERDEM
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Ferkan KAPLANSEREN
Doç.Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ