Programlar IRE

LİSANS PROGRAMLARIYANDAL PROGRAMLARIÇİFT ANADAL PROGRAMIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMI
Yandal Programları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YANDAL PROGRAMI

DEU İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler alanında eğitim görerek kariyer seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayan öğrenciler için Uluslarası İlişkiler Yandal Programını sunmaktadır. Bu kapsamda sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası entegrasyon ile bilgi birikimlerinin zenginleştirlmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca, günümüzde uluslararası ilişkilerin dinamikleri hakkında eğitim görmüş ve uluslararası ilişkiler ile yabancı diller konusunda yetkin yeni nesil liderler gerekmektedir.

DEU İşletme Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümü dışında herhangi bir bölümünde kayıtlı en az 3.00 genel ortalamaya sahip ve  yandal program düzenlemelerindeki diğer yükümlülükleri karşılayan öğrenciler programa başvurabilirler. Uluslararası İlişkiler Yandal sertifikasına sahip olabilmek için öğrencilerin, aşağıda belirtilen 8 zorunlu ve herhangi bir alt alandan 1 seçimlik dersi başarıyla tamamlamaları ve bu derslere ilişkin genel ortalamalarının  en az 2.50 olması  gerekmektedir.

BAŞVURADA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

  • DEÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

 

DERS KODU DERS ADI
IRE 2102 Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar
IRE 2201 Siyasi Tarih  I
IRE 2202 Siyasi Tarih II (Ön Koşul: IRE 2201)
IRE 2401 Uluslararası Hukuk I
IRE 2402 Uluslararası Hukuk II
IRE 3101 Uluslararası İlişkiler Teorisi  (Ön Koşul:IRE 2102)
IRE 3202 Türk Siyasi Yapısı
IRE 3204 1990’lara kadar Türk Dış Politikası
IRE 4201 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Dış Politikası (Ön Koşul: IRE 3204)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

Çift Anadal Programı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

DERS KODU DERS ADI
IRE 1201 Siyaset Bilimine Giriş
IRE 1402 Anayasa Hukuku
IRE 2103 Uluslararası Örgütler
IRE 2201 Siyasi Tarih I
IRE 2202 Siyasi Tarih II
IRE 2401 Uluslararası Hukuk  I
IRE 2402 Uluslararası Hukuk  II
IRE 2102 Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar
IRE 2104 Karşılaştırmalı Siyaset
IRE 2204 Modern Siyasi Düşünce
IRE 2302 Avrupa Bütünleşmesi Siayaseti
IRE 3101 Uluslararası İlişkiler Teorileri (Ön Koşul: IRE 2102)
IRE 3201 Çağdaş Siyasi İdeolojiler (Ön Koşul: IRE 2204)
IRE 3202 Türk Siyasi Yapısı
IRE 3204 1990’lara kadar Türk Dış Politikası
IRE 4201 Soğuk Savaş Dönemi Sonrasında Türk Dış Politikası ( Ön Koşul: IRE 3204)
Bölüm İçi Seçimlik Dersl (3)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.