Programlar BUS

LİSANS PROGRAMIUZMANLIK ALANLARIYANDAL PROGRAMLARIÇİFT ANADAL PROGRAMLARIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMI

İşletme Lisans Programında eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası firmalarda kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan bir program kapsamında sunulan bir uzmanlık alanı derslerini alarak uzmanlık kazanabilirler. DEÜ İşletme Lisans programı tarafından sunulan uzmanlık alanları şu şekildedir;

 • MUHASEBE
 • GİRİŞİMCİLİK
 • FİNANS
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • PAZARLAMA
 • ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ

Öğrenciler bu alanların birinde uzmanlaşabilmek için, zorunlu derslerine ek olarak ilgili alanda aşağıda yer alan en az altı (6) uzmanlık alanı dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Kazanılan uzmanlık alanı diploma eklerinde belirtilir. Öğrenciler sadece bir uzmanlık alanı programına kayıt olabileceklerdir.

MUHASEBE UZMANLIK ALANI

Muhasebe işletmenin dili olarak kabul edilmektedir. Son yirmi yılda, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, hükümetin artan düzenlemeleri, vergi hukukundaki değişiklikler, işletmelerin küreselleşmesi gibi etkenlere bağlı olarak çok dinamik bir yapıya bürünmüştür. Karmaşıklaşan ve rekabete dayanan işletme ortamında, muhasebe yeteneklerine daha fazla talep gösterilmekte ve değer verilmektedir. Artık muhasebeciler işletmenin planlamaya, geleceği tahminlemeye ve geçmişi değerlemeye yönelik çalışmaları sayesinde stratejik yönetimin çok değerli bir üyesi olarak değerlendirilmektedir.

Muhasebe alanında ilerlemek mezunlara değişik kariyer olanakları sunmaktadır. Bunları kamusal muhasebe, özel sektör muhasebesi ve devlet muhasebesi alanları ile ele almak mümkündür. Bu sınıflardan her birinde değişik özelliklerde kariyer fırsatları bulunmaktadır.

MUHASEBE UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
ACC 4111 Finansal Tablolar Analizi (Ön Koşul: ACC 2002)
FIN 4111 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar (Ön Koşul: FIN 2001/IBS 3331)
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
ACC 4220 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ön Koşul: ACC 2001)
ACC 4222 Karar Vermede Muhasebe (Ön Koşul: ACC 3001)
ACC 4231 Vergi Hukuku ve Muhasebe
ACC 4233 Denetim (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC 4242 Muhasebede Güncel Konular (Ön Koşul: ACC 2001)
ACC 4245 Uluslararası Finansal Raporlama I (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC4244 Risk Odaklı İç Denetim (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC 4246 Uluslararası Finansal Raporlama II (Ön Koşul: ACC 4245)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

GİRİŞİMCİLİK UZMANLIK ALANI

Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilerin bir iş fikrini ortaya atıp bunu tamamlamaları için gerekli olan planlama yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olma hedefindedir. Ana program hedefleri, öğrencilerin kendi işlerini başlatmaları ve yürütmeleri, var olan bir işletmeyi satın alarak daha etkin bir şekilde yürütmeleri ve yeni bir yönde ilerletebilecek yetenekleri kazandırmaktır. Öğrenciler, çoğu girişimin doğasında varolan riski nasıl en aza indirileceğini de öğrenirler. Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilere küresel alanda başarı getirecek olan yaratıcı ve teknolojik becerileri de kazandırır. Böylece, girişimcilik alanında öğrenim gören öğrenciler, üstün bir eğitim düzeyi yardımı ile kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için teşvik edilmektedir. Özellikle yeni bir işin kurulması, karar verme süreçlerinin yönetimi, riskin en aza indirilmesi ve kendi zamanlarının ötesinde planlama yapmayı öğrenirler. Eğitimlerinin sonunda öğrenciler, başarılı şirketler kurmalarını ve yaratıcı değişim ajanları olmalarını sağlayacak girişimcilikle ilgili bir dizi yetenek geliştirmiş olurlar. Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilere bir bütün olarak toplumun ekonomik kalkınması için temel sağlayan sağlıklı bir iş ortamının sürdürmede yardımcı olur.

GİRİŞİMCİLİK UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
MNO 4222 Örgütsel Değişim ve Geliştirme
MNO 4235 Girişimcilik ve İş Planlaması (Ön Koşul: MNO 1001)
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
FIN 4237 Girişimcilik Finansmanı (Ön Koşul: FIN 2002)
IBS 4155 Küresel Girişimcilik
LAW 4240 Şirketler Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MNO 4237 İş Ahlakı
MNO 4240 Endüstri İlişkileri ve Toplu Pazarlık
MNO 4242 Yenilikçilik Yönetimi
MNO 4244 Örgütleri, İnsanları ve Toplumu Anlamak
MRK 4220 Ürün ve Marka Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4231 Paydaş İlişkileri Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4233 Dijital Pazarlama (Ön Koşul: MRK 2001)
QMT 4242 Elektronik İşletme
QMT 4244 Proje Yönetimi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

FİNANS UZMANLIK ALANI

Finansman uzmanlık alanı tüm işletme fonksiyonlarını destekleyen işletme finansmanı ve finansal piyasalara temel sağlar. Finans alanı işletmelerin nasıl fon sağlayacağını, nereye tahsis edileceği ve yatırılacağı, bireylerin ve işletmelerin çeşitli yatırım alternatifleri arasında kaynaklarını nasıl dağıtacagını ve finansal piyasaların fonksiyonlarını inceler.

Finansman uzmanlık alanı kişileri iş dünyasında finansman fonksiyonu üzerinde çalışmayı ve bir işletmenin finansal durumunu geliştirmeyi anlamasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Kişiler ekonomi, diğer finansal eğilimler, güncel olaylar ve bunların finansal piyasalara etkilerini öğrenirler.

Finans uzmanlık alanı çeşitli finansman kariyer yolları için; bankacılık, yatırım bankacılığı, risk sermayesi, gayrimenkul. sigortacılık, işletme finansmanı gibi, bilgi birikimi sağlar. Ayrıca finansman yönetim danışmanlığı, organizasyon, planlama ve strateji, genel yönetim ve küçük işletme ve girişimlerde yönetim alanında kariyer yapmak isteyenler içinde önemli bir alandır.

FİNANS UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
FIN 4111 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar (Ön Koşul: FIN 2001 / IBS 3331)
IBS 4321 Uluslararası Finansal Yönetim (Ön Koşul: FIN 2002)
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
ACC 4111 Finansal Tablolar Analizi (Ön Koşul: ACC 2002)
IBS 4343 Banka Yönetimi (Ön Koşul: FIN 2001 / IBS 3331)
FIN 4222 Kamu Maliyesi
FIN 4233 Yatırım Analizi (Ön Koşul: FIN 2002)
FIN 4235 Finansal Türevler (Ön Koşul: FIN 2002)
FIN 4237 Girişimcilik Finansmanı (Ön Koşul: FIN 2002)
FIN 4240 Risk Yönetimi ve Sigortacılık (Ön Koşul: FIN 2001 / IBS 3311)
FIN 4242 Gayrimenkul Finansmanı (Ön Koşul: FIN 2002)
FIN 4244 Menkul Kıymetler Analizi Uygulamaları (Ön Koşul: FIN 2002)
FIN 4246 Finansta Güncel Konular (Ön Koşul: FIN 2002)
IBS 4362 Çokuluslu İşletmelerde Finansal Yönetim (Ön Koşul: IBS 4321)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uzmanlık alanı öğrencilere, işe alma ve seçim, kariyer yönetimi, ücretlendirme sistemleri, çalışanların testi ve değerlendirilmesi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, iş ahlakı ve karşılaştırmalı yönetim kültürleri gibi dersler aracılığıyla İKY alanında uzmanlıklarını geliştirme fırsatı sunar. Bu uzmanlık alanındaki öğrenciler örgütlerde insan kaynağının gelişiminin yönetilmesi ve ihtiyaç duyan bireyler ve gruplara bu hizmeti sunmak için hazırlanırlar. İKY uzmanlık alanı, lisans öğrencilerine endüstrinin taleplerini karşılama konusunda ihtiyaç duyacakları altyapıyı geniş bir yelpazede sunar. İKY uzmanları çalışanlarala ilişkilerin yönetilmesi; işe alım, seçim, ücretlendirme ve eğitim, çalışan güvenliği ve sağlığı ile çalışan değerlendirme süreçleri gibi konuların yönetilmesi gibi konularda faaliyet gösterirler. Ayrıca işçi, işveren ilişkilerinde sendikalarla sözleşme görüşmelerinde de aktif rol alırlar.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
MNO 4211 İnsan Kaynakları Planlaması
MNO 4220 MNO 4213 MNO 4231 Belirtilen derslerden en az biri uzmanlık alanına ilişkin zorunlu seçimlik ders olarak alınmalıdır.
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
IBS 3184 Dünya Halkları ve Kültürleri
IBS 3186 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
LAW 4242 Ululslararası İş Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MNO 4213 İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme
MNO 4215 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
MNO 4220 Eğitim ve Geliştirme, Performans ve Kariyer Yönetimi
MNO 4222 Örgütsel Değişim ve Geliştirme
MNO 4224 Karşılaştırmalı Yönetim Kültürü
MNO 4231 Ücretlendirme ve Sosyal Yardımlar Yönetimi (Ön Koşul: MNO 4211)
MNO 4233 Türkiye ve İşletme Çevresi
MNO 4237 İş Ahlakı
MNO 4240 Endüstri İlişkileri ve Toplu Pazarlık
MNO 4244 Örgütleri, İnsanları ve Toplumu Anlamak
MNO 4246 Yönetsel Beceriler Laboratuvarı
QMT 4224 Karar Teorisi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK ALANI

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) uzmanlık alanı, iş uygulamalarına, karar destek sistemlerine ve yönetsel kontrole özel önem veren bilgisyar tabanlı bilgi sistemlerine geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemlerin kapsamında, maliyet ve muhasebe bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri, veri depolama ve güvenlik, iş sistemleri ağları, rapor hazırlama, Donanım ve ekipmanların operasyonel yönetimi, YBS polikası ve planlaması bulunmaktadır. YBS, organizasyonlarda çok büyük miktarlarda verinin yönetimi için yeni yollar geliştiren ve sürdüren, karar verme sürecinde uygulamacılara destek sağlayan yönetim düzeyi açısından önemlidir. YBS, tüm iç ve dış aktivitelerin elektronik olarak yürütülmesi açısından, ortak ticaret, e-iş ve e-devlet uygulamalarının temel parçalarından biridir. YBS uzmanlık alanı, iş yönlü bilgi analizi, veri işleme ve karar destek sistemlerinin modellenmesi konularında uzman olmak isteyen öğrencilerin ilgi alanına girmektedir.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
QMT 4111 Sistem Analizi ve Tasarımı
QMT 4242 E-İşletme
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
ACC 4220 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ön Koşul: ACC 2001)
LAW 4231 Bilişim Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MNO 4237 İş Ahlakı
QMT 4211 Yöneylem Araştırması
QMT 4213 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları
QMT 4220 Akıllı Sistemler
QMT 4222 Nesne Tabanlı Sistem Analizi ve Tasarımı
QMT 4224 Karar Teorisi
QMT 4231 İşletmelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
QMT 4233 Web Teknolojileri ve İşletme Sistemleri
QMT 4235 Teknoloji Yönetimi
QMT 4240 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular
QMT 4244 Proje Yönetimi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI

Pazarlama uzmanlık alanı öğrencilere işletme çevresi kapsamındaki pazarlama stratejileri hakkında, hedef pazar analizi, ürün geliştirme, mal ve hizmetlerin fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinin belirlenmesi, ve tüketici davranışının ve endüstriyel pazarların iç yüzünün anlaşılması gibi, derinlemesine bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Pazarlama uzmanlık alanı öğrencilere işletmeler arası pazarlama, satış, reklamcılık, perakendecilik, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama ve dijital pazarlama gibi pazarlama alanlarında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Pazarlama alanında uzmanlaşan öğrenciler pazarlama bilgi ve becerilerini analitik ve yönetsel teknikler kullanarak, örgüt stratejileri ile uyumlu pazarlama stratejileri geliştirebilecek; pazarlama araştırması yapabilecek; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve satışları arttırmak amacıyla pazarlama planlarını oluşturabileceklerdir. Pazarlama uzmanlığı yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen firmalar, pazar araştırması yapan firmalar ve pazarlama aracı kuruluşları gibi firmalarda pazarlama alanında kariyer olanakları sunmaktadır.

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
MRK 4111 Tüketici Davranışı (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4120 İşletmeler Arası Pazarlar (Ön Koşul: MRK 2001)
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
IBS 2012 Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
LAW 4220 Sözleşmeler Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
LAW 4222 Rekabet Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MRK 4211 Hizmet Pazarlaması (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4220 Ürün ve Marka Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4222 Reklamcılık Yönetimi (Ön Koşul: MRK 4111)
MRK 4231 Paydaş İlişkileri Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4233 Dijital Pazarlama (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4235 Perakende Pazarlama (Ön Koşul: MRK 4111)
MRK 4242 Pazarlamada Karar Verme (Ön Koşul: MRK 4120)
MRK 4244 Pazarlamada Güncel Konular (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4246 Satış ve Satış Geliştirme Yönetimi (Ön Koşul: MRK 4120)
PRD 4222 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (Ön Koşul: PRD 2001)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

Üretim İşlemler Yönetimi alanı kalite yönetimi, ürün tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, envanter kontrolü, karar alma, üretim ve hizmet sürecinde donanım, bilgi, iş gücü ve tesislerin nasıl yönetileceği ve işletmeye her adımda nasıl daha fazla katkı sağlayıp etkin kullanılacağını ve bu amaçla kullanılacak analiz araç/yöntemleri tanıtmayı ve uygulatmayı; üretim işlemler sistemlerini yönetmede işletme öğrencilerinin oynadığı rol konusunda bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

Üretim İşlemler Yönetimi ürün ve hizmetleri üretebilmek ve dağıtımını sağlamak ile ilgili süreçlerin yönetimine odaklanmaktadır. Tüm faaliyetler ürün yaratma, geliştirme, üretim ve dağıtımı içermektedir. Üretim işlemler yöneticileri işletmeden elde edilen çıktıları belirleyen süreçleri kontrol etmeyi hedefler. Süreçlerin verimliliği ve etkinliği önemi bir odak noktasıdır. Bu çalışma alanı işletmelerin esas faaliyet alanı ile doğrudan ilişkilidir ve işletme bölümü öğrencileri bir işletmedeki süreçleri bütünleştirmede, diğer fonksiyonlarla birlikte faaliyetleri planlamada ve yönetimsel konularda temel bir role sahiptir.

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ZORUNLU UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (2)
DERS KODU DERS ADI
PRD 4220 Üretim Planlaması ve Kontrolü (Ön Koşul: PRD 2001)
PRD 4111 Ürün ve Hizmet Kalitesi Yönetimi (Ön Koşul: PRD 2001)
UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
MNO 4237 İş Ahlakı
MNO 4242 Yenilikçilik Yönetimi
PRD 4222 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (Ön Koşul: PRD 2001)
PRD 4231 Kurumsal Kaynak Planlaması (Ön Koşul: PRD 2001)
PRD 4240 Kalite Güvence Sistemleri (Ön Koşul: PRD 2001)
PRD 4242 İşlemler Yönetiminde Güncel Konular (Ön Koşul: PRD 2001)
QMT 4211 Yöneylem Araştırması
QMT 4224 Karar Teorisi
QMT 4235 Teknoloji Yönetimi
QMT 4237 İstatistiksel Kalite Kontrolü (Ön Koşul: FBA 1202)
QMT 4242 Elektronik İşletme
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

YANDAL PROGRAMLARI

DEÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, İşletme alanında aldığı eğitime bağlı olarak kariyer seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayan öğrenciler için altı Yandal Programı sunmaktadır:

 • MUHASEBE
 • GİRİŞİMCİLİK
 • GENEL İŞLETME
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YÖNETIM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • PAZARLAMA

İşletme Bölümü dışında, DEÜ İşletme Fakültesi’nin diğer bölümlerine kayıtlı öğrenciler, bir yandal programına başvurabilir ve ilgili yandal programının gerektirdiği koşulları yerine getirerek bir yandal sertifikasına sahip olabilirler.

MUHASEBE YANDAL PROGRAMI

Muhasebe işletmenin dilidir. Her bölüm için iletişimin sağlanması parasal terimlerin kullanılması ve muhasebe dilinin kullanılması yoluyla gerçekleşmektedir. Muhasebe terimlerinin ve prosedürlerinin anlaşılması işletmenin devam ettirilmesi ve yürütülmesi açısından önemlidir. Finansal tabloların analiz ederek bir kişi işletmenin finansal pozisyonunu ve performansını değerlendirmesi mümkündür. Ayrıca uluslararası işletme çevresinde kullanılmak üzere uluslararası finansal raporlama sistemi ve uygulamaları Muhasebe Yandalında öğretilmektedir. Özellikle yatırım ve kredi kararlarında finansal tabloların analizi oldukça önemli olmaktadır. Muhasebe uygulamalarının ve prosedürlerin öğrenilmesi mezunlara her türlü işletmede bir pozisyon sahibi olmalarında yardımcı olmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Muhasebe Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin Muhasebe Yandal yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

MUHASEBE YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(3)
DERS KODU DERS ADI
ACC 2002 Orta Düzeyde Muhasebe (Ön Koşul: ACC 2001)
ACC 4111 Finansal Tablolar Analizi (Ön Koşul: ACC 2002)
FIN 4111 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar (Ön Koşul: FIN 2001 / IBS 3331)
SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
ACC 4220 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ön Koşul: ACC 2001)
ACC 4222 Karar Vermede Muhasebe (Ön Koşul: ACC 3001)
ACC 4231 Vergi Hukuku ve Muhasebe
ACC 4233 Denetim (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC 4242 Muhasebede Güncel Konular (Ön Koşul: ACC 2001)
ACC 4245 Uluslararası Finansal Raporlama I (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC 4244 Risk Odaklı İç Denetim (Ön Koşul: ACC 2002)
ACC 4246 Uluslararası Finansal Raporlama II (Ön Koşul: ACC 4245)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

GİRİŞİMCİLİK YANDAL PROGRAMI

Girişimcilik yandal programı öğrencilere yeni işler kurmak ve girişim sermayesi oluşturmak gibi konularda temel bilgileri öğretir. Sürekli değişen küresel ortamda, öğrenciler kendi uzmanlık alanlarını yönetebilmek için nasıl bir değişim ajanı olarak rol alacaklarını öğrenirler. Öğrenciler, iş yapmanın yeni yolları konusunda kendilerine güç sağlayacak olan yaratıcılık becerilerini de ilerletirler. Program kendiişlerini başlatmak isteyen veya geleneksel şirketlerde çalışmak isteyen, yeni iş kuracak veya ortaklıklara girecek firmalara danışmanlık hizmeti veren firmalarda çalışmak isteyen farklı alanlardan gelen öğrencilerin ihtiyaçlarıyla uyumludur. Özellikle, öğrencilerin farklı alanlarda yeni iş kurma bilgilerini geliştirmeleri cesaretlendirilmektedir. Eğitim sonunda öğrenciler, yeni iş kurma konusunda gelişmiş liderlik ve karar alma becerileriyle donatılırlar. Son olarak, girişimcilik yandal programı küresel pazarda fırsatları yakalamak için gerekli olan girişimcilik ve iş dünyasına yönelik yeteneklerin kazanılmasını sağlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm işletmeciliği Bölümü veya Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Girişimcilik Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin Girişimcilik yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

GİRİŞİMCİLİK YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(3)
DERS KODU DERS ADI
MNO 4222 Örgütsel Değişim ve Geliştirme
MNO 4235 Girişimcilik ve İş Planlaması (Ön Koşul: MNO 1001)
SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
FIN 4237 Girişimcilik Finansmanı (Ön Koşul: FIN 2002)
MNO 4237 İş Ahlakı
MNO 4240 Endüstri İlişkileri ve Toplu Pazarlık
MNO 4242 Yenilikçilik Yönetimi
MNO 4244 Örgütleri, İnsanları ve Toplumu Anlamak
MRK 4220 Ürün ve Marka Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4231 Paydaş İlişkileri Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4233 Dijital Pazarlama (Ön Koşul: MRK 2001)
QMT 4242 Elektronik İşletme
QMT 4244 Proje Yönetimi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

GENEL İŞLETME YANDAL PROGRAMI

DEÜ İşletme Fakültesinin İktisat Bölümü veya Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde kayıtlı , 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Genel İşletme Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencilerin Genel İşletme yandal programı sertifikasına sahip olabilmeleri için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlanmış olmaları gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü veya Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Genel İşletme Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin Genel İşletme yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ İktisat Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri

GENEL İŞLETME YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(2)
DERS KODU DERS ADI
MNO 1001 İşletme Yönetiminin Prensipleri
ACC 2001 Finansal Muhasebe
SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
FIN 2002 İşletme Finansmanı (Ön Koşul: ACC 2001)
LAW 3001 İşletme Hukuku (Ön Koşul: FBA 1801)
MNO 1002 Örgüt ve Yönetim
MNO 2001 İşyerinde Bireyleri Yönetmek
MNO 2002 İnsan Kaynakları Yönetimi
MRK 2001 Pazarlama İlkeleri
PRD 2001 Üretim İşlemler Yönetimine Giriş
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) yandalı, öğrencilerin mezun olduklarında kendilerini bilgi sahibi yöneticiler olarak sunmalarına hazırlık sağlamak için sunulmaktadır. İKY yandalı, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim, Turizm ve Mühendislik gibi meslek alanlarında öğrenim gören öğrenciler için büyük ölçüde yardımcı olabilir. Çalışanların etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken yönetsel özelliklerin kazandırılmasında bu yandal öğrenciler için faydalı olacaktır. Bu yandalı tamamlamış diğer bölüm öğrencileri kendileri için kariyer fırsatlarını kar amacı gütmeyen kuruluşlardan hizmet sektörüne, organizasyon şirketlerinden ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet evren şirketlere kadar birçok alanda genişletmiş olacaklardır. İKY yandal programı temel insan kaynakları yönetimi derslerinin yanında, uluslararası insan kaynakları yönetimi, örgütsel değişim, ücretlendirme sistemleri, örgütlerde eğitim tasarımı ve uygulaması, mülakat teknikleri, yönetim tarzları ve iş ahlakı, kültürler arası karşılaştırmalı yönetim uygulamaları gibi içerikleri de sunar.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm işletmeciliği Bölümü veya Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak İKY Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin İKY yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(3)
DERS KODU DERS ADI
MNO 2002 İnsan Kaynakları Yönetimi
MNO 4211 İnsan Kaynakları Planlaması
MNO 4213 veya

MNO 4220 veya

MNO 4231

Bu derslerin en az biri zorunlu ders olarak alınmalıdır.
SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
IBS 3186 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
MNO 4213 İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme
MNO 4215 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
MNO 4220 Eğitim ve Geliştirme, Performance ve Kariyer Yönetimi
MNO 4222 Örgütsel Değişim ve Geliştirme
MNO 4224 Karşılaştırmalı Yönetim Kültürü
MNO 4231 Ücretlendirme ve Sosyal Yardımlar Yönetimi (Ön Koşul: MNO 4211)
MNO 4233 Türkiye ve İşletme Çevresi
MNO 4237 İş Ahlakı
MNO 4240 Endüstri İlişkileri ve Toplu Pazarlık
MNO 4244 Örgütleri, İnsanları ve Toplumu Anlamak
MNO 4246 Yönetsel Beceriler Laboratuvarı
QMT 4224 Karar Teorisi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) yan dal programı, iş uygulamalarına, karar destek sistemlerine ve yönetsel kontrole özel önem veren bilgisyar tabanlı bilgi sistemlerine geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemlerin kapsamında, maliyet ve muhasebe bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri, veri depolama ve güvenlik, iş sistemleri ağları, rapor hazırlama, Donanım ve ekipmanların operasyonel yönetimi, YBS polikası ve planlaması bulunmaktadır. YBS, organizasyonlarda çok büyük miktarlarda verinin yönetimi için yeni yollar geliştiren ve sürdüren, karar verme sürecinde uygulamacılara destek sağlayan yönetim düzeyi açısından önemlidir. YBS, tüm iç ve dış aktivitelerin elektronik olarak yürütülmesi açısından, ortak ticaret, e-iş ve e-devlet uygulamalarının temel parçalarından biridir. YBS yan dal programı, iş yönlü bilgi analizi, veri işleme ve karar destek sistemlerinin modellenmesi konularında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin ilgi alanına girmektedir. Program DEÜ İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan iktisat, turizm işletmeciliği, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ilişkiler bölümlerine açıktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak YBS Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin YBS yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(3)
DERS KODU DERS ADI
QMT 2002 Yönetim Bilişim Sistemleri
QMT 4111 Sistem Analizi ve Tasarımı
QMT 4242 E-İşletme
SEÇİMLİK DERSLERİ (5)
DERS KODU DERS ADI
LAW 4231 Bilişim Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MNO 4237 İş Ahlakı
QMT 4211 Yöneylem Araştırması
QMT 4213 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları
QMT 4220 Akıllı Sistemler
QMT 4222 Nesne Tabanlı Sistem Analizi ve Tasarımı
QMT 4224 Karar Teorisi
QMT 4231 İşletmelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
QMT 4233 Web Teknolojileri ve İşletme Sistemleri
QMT 4235 Teknoloji Yönetimi
QMT 4240 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

PAZARLAMA YANDAL PROGRAMI

Pazarlama yandal programı öğrencilerin işletme çevresi kapsamında temel pazarlama kavramları ve çerçevesini öğrenmeleri amacıyla sunulmaktadır. Pazarlama yandal programında yer alan dersler öğrencilerin pazarlamanın toplumsal ve ekonomik rollerini, pazarlama yöneticilerinin görevlerini, pazarlama karması stratejilerini hem işletme hem de tüketici bakış açısıyla öğrenebilmeleri amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Pazarlama yandal programı, öğrencilere uzmanlık alanlarını bir pazarlamacı bakış açısıyla tamamlayabilme ve kariyer fırsatları için yetkinlik ve becerilerini geliştirebilme fırsatı sunmaktadır. Işletme bölümü dışında diğer bölümlerde yer alan öğrenciler, pazarlama yandal programı ile, yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen firmalar, pazar araştırması firmaları ve pazarlama aracı kuruluşları gibi firmalardaki kariyer olanaklarını genişletebileceklerdir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm işletmeciliği Bölümü’nde kayıtlı, 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Pazarlama Yandal Programı’na başvurabilirler. Öğrencilerin Pazarlama’da yandal programı sertifikasına sahip olabilmek için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

PAZARLAMA YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

ZORUNLU DERSLER(2)
DERS KODU DERS ADI
MRK 4111 Tüketici Davranışı (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4120 İşletmeler Arası Pazarlar (Ön Koşul: MRK 2001)
SEÇİMLİK DERSLERİ (4)
DERS KODU DERS ADI
LAW 4220 Sözleşmeler Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
LAW 4222 Rekabet Hukuku (Ön Koşul: LAW 3001)
MRK 4211 Hizmet Pazarlaması (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4231 Paydaş İlişkileri Yönetimi (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4233 Dijital Pazarlama (Ön Koşul: MRK 2001)
MRK 4242 Pazarlamada Karar Verme (Ön Koşul: MRK 4120)
MRK 4246 Satış ve Satış Geliştirme Yönetimi (Ön Koşul: MRK 4120)
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

İŞLETME ÇİFTANADAL PROGRAMI

EĞİTİM PLANI

DERS KODU DERS ADI
MNO 1001 İşletme Yönetimin Prensipleri
MNO 1002 Örgüt ve Yönetim
ACC 2001 Finansal Muhasebe
MNO 2001 İşyerinde Bireyleri Yönetmek
MRK 2001 Pazarlama İlkeleri
QMT 2001 Yönetim Bilimi
FIN 2001 Finansal Sistem ve Çevre
ACC 2002 Orta Düzey Muhasebe (Ön Koşul: ACC 2001)
FIN 2002 İşletme Finansmanı(Ön Koşul: ACC 2001)
MRK 2002 Pazarlama Uygulamaları (Ön Koşul: MRK 2001)
MNO 2002 İnsan Kaynakları Yönetimi
PRD 2001 Üretim İşlemler Yönetimine Giriş
QMT 2002 Yönetim Bilişim Sistemleri
ACC 3001 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (Ön Koşul: ACC 2001)
FIN 3001 Finansal Yönetim (Ön Koşul: FIN 2002)
LAW 3001 İşletme Hukuku (Ön Koşul: FBA 1801)
LAW 3002 İş Hukuku (Ön Koşul: FBA 1801)
MRK 3001 Pazarlama Stratejileri (Ön Koşul: MRK 2002)
MNO 4001 Strateji ve Politika
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.
Bölüm İçi Seçimlik Ders (1)